decimosexto


decimosexto
decimosexto[´desimou´sekstou] n формат на книга (1/16 от печатна кола).

English-Bulgarian dictionary. 2013.